wykaz ścieżek

Dział zawiera opisy ścieżek w województwie Dolnośląskim. Poprzedza go sortowany wykaz, za pomocą którego można uszeregowac ścieżki zgodnie z wybranym kryterium tj, podzaił terytoriany, dostęności dla pieszych, rowerzystów, niepełnosprawych, oraz wybrać te, które posiadają w serwisie dodtakowe materiały w postaci sceniariuszy lekcyjnych. 

Ścieżka Dydaktyczna Na Szlakach Wzgórz Strzelińskich

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Gruszka

ścieżka przyrodnicza Stawy Krośnickie


Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Obiszów