O serwisie

Serwis przedstawia zbiór scieżek edukacyjnych na terenie województwa Dolnoślaskiego. Przedstawione sa w wykazach grupujących je w róznym kontekscie: wykaz wszystkich ścieżek, wg. podziału administracyjnego, wg. rodzjaów (piesza, rowerowa, dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawane) oraz z kompletności przedstawienia w serwsie (secenariusze lekcyjne)

wykaz ścieżek

Dział zawiera opisy ścieżek w województwie Dolnośląskim. Poprzedza go sortowany wykaz, za pomocą którego można uszeregowac ścieżki zgodnie z wybranym kryterium tj, podzaił terytoriany, dostęności dla pieszych, rowerzystów, niepełnosprawych, oraz wybrać te, które posiadają w serwisie dodtakowe materiały w postaci sceniariuszy lekcyjnych. 

Ścieżki edukacyjne wg. podzału administracyjnego

Dział szereguje ścieżki zgodnie z podziałem administracyjnym województwa. Zawiera listę powiatów i odpowiadających im gmin, informuje o ilości ścieżek w poszczególnych jednostkach oraz linkuje do opisów wyszczególnionych ścieżek.

Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych

Dział zawiera wykazy ścieżek dla pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu także wykaz ścieżek, dla których dołączono materiały edukacyjne, np. scenariusze zajęć.

Dodaj ścieżkę

Serwis wyposażony został w formularz za pomocą którego mogą nas Państwo poinformować o ścieżkach edukacyjnych, których nie uzwględniliśmy w naszym wykazie. Zapraszamy do skorzystania z niego.