[30] Góra Krzyżowa


 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • świdnicki
Gmina:
  • Strzegom (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
0,7 km

Opis:

Góra Krzyżowa jest  najwyższym szczytem Wzgórz Strzegomskich, który wyrasta stromym zwieńczonym skałkami stożkiem na wschód od Góry Św. Jerzego, górując nad miastem. Góra Krzyżowa jest zbudowana z młodopalezoicznych granodiorytów, które na wierzchołku przebiły mioceńskie bazalty tworzące komin wulkaniczny z dajkami. Wyrastają w postaci skałek o nieregularnych kształtach.
W skałach okalających szczyt występuje szereg nieraz rzadkich minerałów, minerałów m.in. analcyn, aragonit, bol, kalcyt, aerolit, chalcedon, opal w formie hialitu, trydymiet, nontronit, oliwin, pinitoid, argot, natrolit i phillipsyt.
W związku ze złożoną budową geologiczną na Górze Krzyżowej wykształcił się bardzo cenny zespół roślinności naskalnej i ciepłolubnej, zwłaszcza na bazaltach, które oprócz szczytowych skałek tworzą na zboczach usypiska rumoszu. Rosną na nich, m.in. zanokcica skalna, zanokcica północna, zanokcica murowa, paprotka zwyczajna, paprotnika krucha. W murawach suchoroślowych występują, m.in. perłówka orzęsiona, złocień baldachowaty, kostrzewa blada, przetacznik pagórkowaty, oman szorstki, pięciornik wyprostowany, krwawnik pospolity, goździk kartuzem, dzwonek szerokolistny i macierzanka zwyczajna. Występują także rzadki wątrobowiec i porost. Zbocza porastają lasy grądowe o bogatym składzie gatunkowym. Występują, m.in. dęby szypułkowe i bezszypułkowe, graby zwyczajne, buki zwyczajne, lipy drobnolistne i szerokolistne, klony zwyczajne. W partiach szczytowych i w podszczycie występuje, m.in. irga zwyczajna - tworząca tu największe skupisko na Śląsku, róża dzika, róża rdzawa, ligustr pospolity czy głóg jednoszyjkowy.
Wiele z opisanych okazów możemy zaobserwować samodzielnie podczas spaceru trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.

link:

http://www.strzegom.pl/2004/strony/dla_turysty_tt.htm