[23] Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo - kulturowa Synklina Leszczyny

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • złotoryjski
Gmina:
  • Złotoryja (W
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

 

Długość
3 km

Opis:

W miejscowości Leszczyna znajdują się dwa pomniki przyrody nieożywionej "Ciche Szczęście" i "Wapień Niecki Leszczyny".
Pierwszy z nich to obiekt o unikalnym znaczeniu naukowym, dydaktycznym i dokumentalnym. Jest to odsłonięcie osadowych skał miedzionośnych cechsztynu (górny perm) w nieczynnej kopalni odkrywkowo - głębinowej.
Drugi to interesujące odsłonięcie wapieni i dolomitów o długości 120m i wysokości do 8m w sąsiedztwie zabytkowych bliźniaczych pieców wapienniczych. Od 2000r. odbywa się tutaj plenerowa impreza "Dymarki Kaczawskie" poświęcona kultywowaniu tradycji górniczo-hutniczych tego regionu.
Ponadto w celu bliższego poznania walorów historycznych i dydaktycznych tego terenu samorząd gminny sfinansował prace związane z utworzeniem ścieżki przyrodniczo - kulturowej "Synklina Leszczyny". Spacerując wytyczonym szlakiem obserwować można unikalne gatunki roślin, a także zgłębiać wiedzę na temat kwitnącego tutaj niegdyś górnictwa i hutnictwa miedzi. Służą temu licznie umiejscowione tablice informacyjne oraz zachowane zabytki.

Link
www.zlotoryja.com.p