[38] Lasy okolic Przemkowa

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • polkowicki
  • ząbkowicki
Gmina:
  • Przemków (MW)
  • Bardo (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : tak
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : tak
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
20 km

Opis:

Długość ścieżki: ok 20 km. Ścieżka umożliwia poznanie ekosystemów lasów liściastych i borów. Przebiega granicami  rezerwatu przyrody „Buczyna Piotrowicka”, unikalnego na niżu lasu bukowego, który reprezentuje żyzną buczynę sudecką z całą grupą bardzo rzadkich górskich gatunków runa leśnego. Największą atrakcją ścieżki jest najstarszy dąb szypułkowy w Polsce – „Chrobry” – ponad 750-letni pomnik przyrody.
Ścieżka jest oznakowana kolorem zielonym i prowadzi przez dwie jednostki fizjograficzne: Dolinę Szprotawy i Wysoczyznę Chocianowską – mikroregion Wysoczyzny Lubińskiej. Wiedzie przez rezerwat przyrody ”Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa” w zabytkowym parku miejskim w Przemkowie, skąd poprzez lasy dociera do granic rezerwatu przyrody „Buczyna Piotrowicka” i do dębu „Chrobry” w Piotrowicach.
Niewątpliwą atrakcję ścieżki stanowią śródwydmowe torfowiska przejściowe z owadożerną rosiczką pośrednią oraz krajobraz wydm śródlądowych z unikalnymi na skalę krajową wrzosowiskami.
Lasy okolic Przemkowa dają również możliwość okresowych obserwacji rzadkich, ale jednocześnie charakterystycznych dla nich, elementów biologii lęgowej ptaków i ssaków. Nocne obserwacje wizualne i słuchowe, toki cietrzewi czy rykowisko jeleni to jedna z wielu szans bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Niezapomniane wrażenia odbierane są wszystkimi zmysłami.
Na ścieżce można przeprowadzić zajęcia edukacyjne o następującej tematyce:
ekosystem lasu: struktura i funkcjonowanie,
piętra roślinności lasu – oznaczanie lasu,
awifauna lasów okolic Przemkowa,
znaczenie lasu dla środowiska,
orientacja w terenie.

Link
www.dzpk.pl, http://www.wrzosowakraina.pl/article,lasy_okolic_przemkowa_-_wedrowka_po_buczynach,14.html