ścieżka przyrodnicza Stawy Krośnickie


 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • milicki
  • polkowicki
Gmina:
  • Krośnice (W)
  • Przemków (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : tak
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : tak
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
9

Opis
Przebieg ścieżki i warunki korzystania Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna ma formę pętli, której długość wynosi niecałe 10 km. Jest to malownicza trasa, która wiedzie przez lasy i stawy. Zaczyna się ona niedaleko stacji kolejowej w Krośnicach, skąd obok XIX-wiecznych domów z rudy darniowej prowadzi w kierunku nieczynnego już stawu Zapasowego i stawu Chełm. Dalej ciągnie się wśród stawów: Przystań (według legendy z zatopionym zamkiem), Wrzosowy, Karol, Lipsk, Graniczny do największego: Czarny Las. Będziemy mogli oglądać różne ptaki wodno-błotne: łyski, różne gatunki kaczek, perkozy dwuczube, gęgawy, czaple siwe, łabędzie nieme, a także krzykliwe.
Opisaną ścieżkę można pokonywać pieszo lub rowerem w zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika. Wejście na groble stawowe, po których nie ma wyznaczonych ścieżek i szlaków jest dozwolone tylko za dodatkową zgodą udzieloną przez kierownictwo Zakładu Rybackiego w Krośnicach. (Szczegółowy opis trasy na stronie.)
Podczas wędrówki po ścieżce warto zwrócić uwagę na:
1. Kolejne stadia sukcesji, czyli zarastania zbiorników – na poszczególnych stawach widać różne stopnie sukcesji.
2. Stare pomnikowe dęby.
3. Datowane urządzenia wodne np. mnichy.
4. Stanowiska wodnych roślin chronionych.
5. Różne typy lasów.
6. Gniazdo myszołowa.
7. Zabytkowe domy z rudy darniowej (wzniesione w 1876 r.).

Link
http://cets.com.pl/ekologia/trasy-przyrodnicze-cets-krosnice.html
http://kolowroclawia.pl/wycieczka/33/Sciezka-przyrodnicza-Stawy-Krosnickie

Materiały dodatkowe
plan

Galeria
Tak