[49] Łęgi okolic Dziewina

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • głogowski
Gmina:
  • Pęcław (W)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
10 km

Opis
Niezwykle urokliwe miejsce pozwalające na poznanie najciekawszych walorów przyrodniczych doliny Odry. Są tu do zobaczenia starorzecza odrzańskie, charakterystyczne dla doliny rzecznej łęgi topolowo-wierzbowe i jesionowo-wiązowe. Tutaj również można zaobserwować bielika, trzmielojada oraz drobniejsze ptaki, np. zimorodka i dzierzbę.
Tematyka możliwych do przeprowadzenia na ścieżce zajęć:
- awifauna starorzeczy i terenów międzywala,
- wędrówki zwierząt - Odra jako korytarz ekologiczny,
- rzadkie i chronione zwierzęta Polski,
- badanie jakości wód w starorzeczach i Odrze na podstawie organizmów wskaźnikowych,
- kształtowanie doliny rzecznej poprzez wylewy i powodzie.

Link
www.lekcjewprzyrodzie.pl