[59] Pętla Okrzeszyńska

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • kamiennogórski
Gmina:
  • Lubawka (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
9 km

Opis
Tematyka ścieżki jest przyrodniczo- geologiczna. Pomimo iż ścieżki są w zasadzie samodzielne, istnieje tu pewna hierarchia - np. posuwając się od ścieżki I do IV poznajemy cały przekrój utworów skalnych - od najmłodszych (kreda) do najstarszych (paleozoik) - budujących tę część Sudetów.
Gmina Lubawka posiada bardzo urozmaiconą budowę geologiczną. Spotyka sie tu wszystkie typy skał - od osadowych przez wulkaniczne po zmetamorfizowane. Ich zróżnicowanie poza tym, że stanowi ciekawe poletko dydaktyczne, decyduje także o rzeźbie terenu - stąd na terenie gminy liczne pasma górskie przedzielone są szerokimi obniżeniami.
Człowiek, tak jak w całych Sudetach, stosunkowo wcześnie zaczął tu prowadzić swoją gospodarkę, zmieniając pierwotne oblicze przyrody. Pomimo tego jednak zachowały się tu całe zespoły naturalnej przyrody i krajobrazu. Spotkać tu można bardzo rzadkie w całych Sudetach fragmenty Puszczy Sudeckiej - dolnoreglowej formacji roślinnej z dominacją buka. Zaskakujący jest także fakt, że na terenie gminy znajdują się aż 243 stanowiska 27-miu gatunków chronionych roślin. Spośród nich 14 gatunków objętych jest ochroną całkowitą (94 stanowiska), a 13 ochroną częściową (149 stanowisk).

Link
http://www.lubawka.net.pl/index.php?mid=4&pid=6