[61] Przyrodnicza ścieżka geologiczna LUBAŃSKI SZLAK WULKANICZNY - Trasa 2

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • lubański
Gmina:
  • Platerówka (W)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : nie
  • ściezka rowerowa : tak
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
30 km

Opis
Ścieżka pokazuje relikty powulkaniczne. Opis walorów przyrodniczych znajduje się w publikacji p.t. "Edukacja ekologiczna bez granic na pograniczu dolnośląsko-saksońskim", jako trasa transgranicznych spacerów polsko-niemieckich realizowanych w ramach programu INTERREG III A. Trwają prace w RCEE nad opracowaniem przewodnika p.t. "Lubański szlak wulkaniczny".

Link
www.eko.luban.com.pl