Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Obiszów

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • polkowicki
Gmina:
  • Grębocice (W)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : tak
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
4

Opis
Ścieżka o długości 4 km, utworzona przez Gminę Grębocice, rozpoczyna się
w miejscowości Obiszów, przy wlocie drogi pożarowej nr 76 do szosy Grębocice - Jerzmanowa, przemierza kompleks leśny z rezerwatem „Uroczysko Obiszów” i kończy się przy w/w drodze. Oznakowanie ścieżki – znaki czerwone. Najczęściej spotykane gatunki drzew to: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, jawor, sosna pospolita,świerk pospolity, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna. Ścieżka posiada cztery przystanki tematyczne z planszami: budowa geologiczna Wzgórz Dalkowskich, zbiorowiska leśne, rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”, fauna terenów leśnych.
W pobliżu, w Grębocicach, znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to ogród dydaktyczny, który stwarza możliwości do poglądowego nauczania przyrody, botaniki i ekologii. Zasadzono w nim ponad 100 gatunków roślin, głównie rodzimych zasadzonych w grupach rodzajowych. Ekspozycję uzupełnia 25 atrakcyjnych kolorowych tablic dydaktycznych.
Tematyka zajęć: oznaczanie gatunków roślin i zwierząt, ekosystem lasu, fauna terenów leśnych, typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu, zjawiska pogodowe, formy ochrony przyrody, Centrum Edukacji Przyrodniczej - ogród dydaktyczny.
Możliwość zamówienia lekcji z przewodnikiem, szczegóły na stronie
 http://www.lekcjewprzyrodzie.pl/

link:
 http://www.lekcjewprzyrodzie.pl/

Materiały dodatkowe
mapa