[67] Rowerowy Szlak Dziadoszan

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • polkowicki
Gmina:
  • Gaworzyce (W)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : nie
  • ściezka rowerowa : tak
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
130 km

Opis
Ścieżka koncentruje się na występującej na niej roślinności.
Tematem przewodnim szlaku jest potwierdzana obecność słowiańskiego plemienia Dziadoszan zamieszkującego cały obszar w wiekach średnich
Projektowany Szlak Dziadoszan po Wzgórzach Dalkowskich jest głównym szlakiem rowerowym tego obszaru. Szlak Dziadoszan został tak zaprojektowany, aby ukazać najważniejsze atrakcje obszaru i połączyć działania Partnerów rozwijającej się Grupy Partnerskiej Wzgórza Dalkowskie.
Projektowany szlak doskonale wpasowuje się w istniejące szlaki rowerowe na terenie Wzgórz Dalkowskich i okolicy. Trasa wiedzie od malowniczej miejscowości Chobienia gdzie styka się bezpośrednio z ponadregionalnym Szlakiem Odry następnie łączy liczne szlaki lokalne wyznakowane po Zagłębiu Miedziowym następnie biegnąc równolegle do Szlaku Odry i Szlaku Bobru łączy się z Ochlą pod Zieloną Górą. Takie połączenie daje dużą szansę na wyprowadzenie turystów z Zielonej Góry oraz na całościowe poznanie obszaru, a także połączenie z Zielonej Góry z szlakami ponadregionalnymi (Odra, Bóbr). Taki układ sieci szlaków tworzy niezwykle atrakcyjny obszar do uprawiania turystyki kolarskiej.

link:

http://www.rowerylegnica.eko.org.pl/article,pl,szlak_dziadoszan,7.html