[68] Ruchome wydmy śródlądowe

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • polkowicki
Gmina:
  • Przemków (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : tak
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
6 km

Opis
Na ścieżce znajduje się 5 tablic: Przemkowski PK, ostoja nietoperzy, tropy zwierząt, bunkier w Wilkocinie. Długość ścieżki: ok 6 km

Ścieżka nie jest oznakowana. Swój początek ma w Wilkocinie k. Przemkowa. Przebiega przez piaszczyste, ruchome wydmy śródlądowe i bory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Daje szansę poznania bogatej przyrody Borów Dolnośląskich, jej charakterystycznych gatunków roślin, wraz z gatunkami rzadkimi i chronionymi, czy też świata zwierząt. Na ścieżce można analizować przydatność konsumpcyjną m.in. borówki brusznicy i czernicy oraz królestwa grzybów. Tropienie śladów zwierząt w Wilkocinie to nie tylko okazja zapoznania się z ekosystemem borów, ale także wrzosowisk.
Jedną z większych atrakcji ścieżki, oprócz spaceru po ruchomych wydmach, są poradzieckie, dwupoziomowe bunkry, w których po opuszczeniu wojsk zadomowiły się nietoperze. Obecnie, w plątaninie 2 ha sieci kajut i korytarzy bunkra, zimują cztery gatunki nietoperzy, w tym nocek Bechsteina.
Na ścieżce można przeprowadzić zajęcia edukacyjne o następującej tematyce:
rozpoznawanie tropów zwierząt i śladów żerowania,
określanie zależności pokarmowych w ekosystemach,
wyznaczanie kierunków – orientacja w terenie,
typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu, zjawiska pogodowe,
obserwacja budek lęgowych nietoperzy,
zabawy terenowe,
zwiedzanie bunkrów.
Uwaga: wstęp do bunkrów wyłącznie w okresie od marca do października.

Link
www.dzpk.pl,
http://www.wrzosowakraina.pl/article,tropienie_sladow_zwierzat_w_wilkocinie_-_ruchome_wydmy_srodladowe,93.html