[72] Sławoszowice- Godnowa

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • milicki
Gmina:
  • Milicz (M)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
8,5 km

Opis:

Ścieżka zaczyna się przy Stawie Słupickim Starym i składa się z 16 przystanków. Przy Stawie Słonecznym Górnym (9 przystanek) jest 12 wysp trzcinowych i jest to jeden z 4 tzw. stawów lęgowiskowych. Regularnie gniazduje tu jedna para łabędzi niemych, 40-50 par gęgawy, 5-7 par błotniaka stawowego, 3-5 par bąka, 50-150 par łyski oraz po kilkadziesiat par krzyżówki i głowienki. Poza nimi występują tutaj: perkozy, chrusciele i wiele gatunków drobnych ptaków śpiewających, np. trzciniak, rokitniczka, remiz, potrzos i dziwonia.
Słowicza kępa (przystanek 15) jest to wielogatunkowe, kępiaste zadrzewienie z przewagą dębu zamieszkałe przez słowiki. Ptasie wyspy - są to wyspy na stawach Gadzinowy Duży i Gadzinowy Mały. Oba stawy to ostoja ptaków wodno-błotnych.

Link
http://milicz.pl/content.php?cms_id=22&lang=pl&p=p1