[74] Stawy Przemkowskie

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • polkowicki
Gmina:
  • Przemków (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : nie
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : tak
  • karty pracy : nie
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
16 km

Opis
Stawy, o powierzchni 1016 ha, położone są w okolicy Przemkowa. Rezerwat ornitologiczny, o tej samej nazwie, utworzono w 1984r. i wytypowano do ochrony terenów wodno-błotnych w ramach międzynarodowej konwencji Ramsar. Powierzchnia rezerwatu obejmuje liczne stawy i laski łęgowe.
Ścieżka oznakowana kolorem niebieskim prezentuje ekosystemy wodno-błotne i daje możliwość poznania gospodarczego wykorzystania stawów. Stawy są jedną z najcenniejszych ostoi ptactwa wodno-błotnego na Dolnym Śląsku. Wiosną i jesienią można obserwować ponad 200 gatunków ptaków. Zaskakiwać może fakt, że unikalne zjawiska przyrodnicze toczą się tu przez cały sezon, a nie tylko podczas okresu lęgowego ptaków.
Ścieżka przyrodnicza Stawy Przemkowskie prowadzi nie tylko groblami pomiędzy stawami. To również wędrówka po alejach i szpalerach drzew liściastych. Ścieżka daje ciekawą możliwość obserwacji w jednym miejscu aż czterech, najczęściej rosnących w Polsce gatunków dębów. Oprócz rodzimych – szypułkowego i bezszypułkowego, rosną tu dęby sprowadzone z Ameryki Północnej, czyli dąb czerwony i dąb błotny.
Warto zwiedzić ścieżkę nie tylko ze względu na zjawiska cyklicznie powtarzające się w każdym sezonie, z udziałem ogromnej liczby ptaków, ale również na obserwacje wrześniowo-październikowe purchawicy olbrzymiej – chronionego grzyba o największym owocniku ze wszystkich grzybów świata.
Październik to również czas Święta Wesołego Karpia w Ostaszowie i okazja na dogłębne poznanie biologii karpia.
Na ścieżce można przeprowadzić zajęcia edukacyjne o następującej tematyce:
formy ochrony przyrody,
ekosystem środowiska wodnego i podmokłego: struktura, funkcjonowanie, znaczenie dla środowiska,
rozpoznawanie gatunków: fauna i flora terenów podmokłych, awifauna lęgowa i przelotna,
gospodarcze wykorzystanie stawów.
Uwaga: wstęp na teren rezerwatu tylko z przewodnikiem!

Link
www.dzpk.pl
, http://www.wrzosowakraina.pl/article,stawy_przemkowskie_-_wyprawa_do_ptasiego_raju,86.html