Ścieżka Dydaktyczna Na Szlakach Wzgórz Strzelińskich

 
29 grudnia 2010
Powiat:
  • strzeliński
Gmina:
  • Strzelin (MW)
Dostepność ściezki:
  • ściezka piesza : tak
  • ściezka rowerowa : tak
  • ścieżka dla niepełnosprawnych : nie
  • karty pracy : tak
  • Wykaz ścieżek wg, ich dostępności i pomocy edukacyjnych : nie

Długość
61,5 km

Opis
Ścieżka dydaktyczna obejmuje miejsca o ciekawej historii, prowadzi przez najładniejsze części parku. Jej trasa oparta jest głównie na istniejących ciągach komunikacyjnych.
 Do parku wchodzimy przez estetyczny granitowy mostek na rzece Oławie, od strony ulicy Wojska Polskiego. Szeroką asfaltową aleją dochodzimy do rozgałęzienia dróg, gdzie usytuowana jest granitowa tablica upamiętniająca założenie parku przez Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich w 1892 roku. Natomiast u podnóża Wzgórza Marii znajduje się plan “Ścieżki dydaktycznej po szlakach Wzgórz Strzelińskich. Wzgórza Strzelińskie mają wszelkie zalety masywu górskiego, choć w znacznym pomniejszeniu. Znajdują się tam wszystkie charakterystyczne dla gór wysokich utwory fizjograficzne – poszczególne szczyty np. Gromnik, Kopa Nowoleska, Kalinka, pasma górskie np: Mlecznika, Gromnika-Borowej, wąwozy: Podgrodzi, Diabelskiej Kręgielni, przełęcz w Romanowie, wypiętrzenia skalne np. Borowej i Skauckich Skałek. Również ciekawa i cenna, a nawet unikalna, jest flora i fauna tego obszaru. Przed wojną Wzgórze Św. Marii było dla mieszkańców Śląska punktem początkowym wypraw po Wzgórzach Strzelińskich, znanych z urozmaiconej rzeźby, bardzo relaksujących widoków, możliwości spacerów po licznych ścieżkach i szlakach, zmuszających do refleksji i wyciszenia.

Link
http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-miejski-w-strzelinie#jqTOC_link19

Galeria
Tak

Materiały dodatkowe
Nie