O serwisie

Serwis przedstawia zbiór scieżek edukacyjnych na terenie województwa Dolnoślaskiego. Przedstawione sa w wykazach grupujących je w róznym kontekscie: wykaz wszystkich ścieżek, wg. podziału administracyjnego, wg. rodzjaów (piesza, rowerowa, dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawane) oraz z kompletności przedstawienia w serwsie (secenariusze lekcyjne)

 
07 stycznia 2011

Serwis jest przedstawieniem bazy danch zawierającej wykaz ścieżek edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska. Zawiera  ich opisy, ukazuje położenie na mapach. W wielu przypadkach dołaczyliśmy materiały edukacyjne oraz galerie fotografii.

Dodtakowo wprowadziliśmy bazę gmin na Dolnym Śląsku oraz inne kryteria , takie jak dostępnośc ścieżek. Ścieżki przyporządkowalismy do wymienionych baz, aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Mamy nadzieję, że nasza praca będzie pomocna w organizowaniu zajęć szkolnych oraz pomoże uatrakcyjnić rodzinne eskapady.

Zachęcamy do uzupełniania serwisu o ścieżki, których jeszcze nie zawiera. Prośbę tę kierujemy szczególnie do opiekunów ścieżek. Mamy nadzieję, że udostępnione zostaną również materiały edukacyjne, które ułatwią nauczycielom przygtotowanie interesujacych lekcji.
Prosimy także o dostarczanie nam fotografii z przebiegu ścieżek.
Autorów fotografii zapewniamy, że przekazane nam zdjęcia odpowiednio oznaczymy. Ze swej strony zapewniamy skuteczną reklamę. Jako organizacja pożytku publicznego spełniająca odnośne wymogi, korzystamy z progamu promocyjnego Google.